.

گروه میکروب شناسی پزشکی کارگاه ژورنال کلاب برای دانشجویان برگزار می کند

.

گروه میکروب شناسی پزشکی ، دانشکده پزشکی گناباد  با همکاری کمیته توانمند سازی اساتیدبرگزار می کند

 

ژورنال کلاب تحت عنوان:

بررسی شیوع و ژنوتایپینگ انگل سار کوسیستیس در دامها

 

مدرس: سرکار خانم دکتر میترا صالحی

 

زمان : 98/7/28 راس ساعت 12:30

مکان : کارگاه - کلاس 6 دانشکده پزشکی
تاریخ:
1398/07/23
تعداد بازدید:
74
منبع:
Powered by DorsaPortal