آرایش واحدی دانشکده پیراپزشکی

آرایش واحدی دانشکده پیراپزشکی
آرایش واحدی دانشکده پیراپزشکی
کد رشته نام نام رشته(از ورودی) مقطع گروه آموزشی
111 تكنولوژي پرتوشناسي   کارشناسی پیوسته گروه هوشبري و اتاق عمل
121 علوم آزمايشگاهي(921) علوم آزمایشگاهی (از ورودی 93 ) کارشناسی پیوسته
701 اتاق عمل   کارشناسی پیوسته
713 اتاق عمل- ناپیوسته   كارشناسي ناپيوسته
601 هوشبري   کارشناسی پیوسته
613 هوشبري(921) - ناپیوسته   کارشناسی ناپیوسته
         
تاریخ:
1393/10/10
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal