آرایش واحدی دانشکده بهداشت

آرایش واحدی دانشکده بهداشت
آرایش واحدی دانشکده بهداشت
کد رشته نام نام رشته(از ورودی) مقطع گروه آموزشی
124 آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت از ورودی 93 کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه بهداشت عمومي
131 بهداشت عمومي از ورودی 93 کارشناسی پیوسته
 303 بهداشت عمومی ناپیوسته کارشناسی ناپیوسته
134 بهداشت محيط   كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه بهداشت محيط
603 بهداشت محيط مهندسي بهداشت محيط - ناپیوسته از ورودی 93 كارشناسي ناپيوسته
801 بهداشت محيط مهندسي بهداشت محيط از ورودی 93 کارشناسی پیوسته
901 مهندسي بهداشت حرفه اي  از ورودی 93 کارشناسی پیوسته گروه بهداشت حرفه اي
         
         
تاریخ:
1393/10/13
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal