تشکیل جلسه گروه قلب

تشکیل جلسه گروه قلب

گروه قلب با حضور اعضا گروه اقای دکتر سعید محرابی، خانم دکتر شهرزاد محسنی ابیانه و اقای دکتر ابراهیم صلواتی، معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی اقای دکتر کریمی وکارشناسان گروه برگزار شد.معاون آموزشی بیمارستان بیان کرد با توجه به اهمیت بازبینی برنامه ها و لزوم تعیین مدیر گروه و مسئول برنامه ریزی آموزشی بخش قلب جلسه گروه قلب در محل معاونت اموزشی بیمارستان تشکیل شد.دکتر محرابی افزود در این جلسه طرح دوره کارآموزی و کارورزی بخش قلب، همچنین لاگ بوک دوره های مذکور مورد ویرایش و تصویب قرار گرفت.در ادامه جلسه اعضای گروه با مشارکت معاون آموزش بالینی دانشکده پس از بحث و بررسی لازم اقای دکتر سعید محرابی را بعنوان مدیر گروه قلب و اقای دکتر ابراهیم صلواتی را بعنوان مسئول برنامه ریزی آموزشی بخش قلب پیشنهاد نمودند که به تصویب شرکت کنندگان در جلسه رسید.همچنین سایر برنامه های آموزشی از قبیل آموزش آبشاری و نحوه پایش آموزشی فراگیران مورد تدوین و تایید قرار گرفت.
تاریخ:
1398/07/28
تعداد بازدید:
17
منبع:
Powered by DorsaPortal