جلسه دفاع پایان نامه پزشکی عمومی آقای پوریا حلیمی

جلسه دفاع پایان نامه پزشکی عمومی آقای پوریا حلیمی  با عنوان " تعیین الگوی مصرف گروه‌های غذایی و ارتباط آن با  BMIو برخی عوامل فردی در دانشجویان پزشکی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد " در روزدوشنبه 29 مهرماه 1398 درمحل سالن اجلاس دکتر قریب دانشکده پزشکی برگزار شد.  استاد راهنمای پایان نامه ی ایشان جناب آقای دکتر خسرو شفقی  و استاد مشاور جناب آقای حسین نظامی   بودند. جناب آقای دکتر حسین  محمد زاده مقدم  سرکار خانم دکتر نرجس بحری بعنوان اساتید داور در جلسه حضور داشتند.

معاونت پژوهشی دانشکده ی پزشکی ضمن تبریک دفاع پایان نامه و فارغ التحصیلی از مقطع پزشکی عمومی، آرزوی موفقیت های حرفه ای درخشان برای ایشان دارد.

 

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی 

تاریخ:
1398/07/29
تعداد بازدید:
93
منبع:
Powered by DorsaPortal