نکات مهم در ارتباط با انتخاب عنوان و استاد راهنما

نکات مهم در ارتباط با انتخاب عنوان و استاد راهنما

قابل توجه دانشجویان محترم  پزشکی

با توجه به اینکه طبق ماده 77 آئین نامه پزشکی عمومی، قبل از انتحان پره انترنی می بایست عنوان پایان نامه ثبت شده باشد، از شما عزیزان دعوت می شود که  هر چه سریعتر نسبت به انتخاب  موضوع پایان نامه خود اقدام نموده و ثبت عنوان را به آخرین فرصت های قبل از امتحان پره انترنی موکول نفرمایید.

لطفا در ارتباط با ثبت عنوان به نکات زیر توجه بفرمایید:

1-قبل از انتخاب استاد راهنما از خالی بودن ظرفیت پایان نامه استاد مربوطه اطمینان حاصل کنید.  جهت کسب اطلاع از خالی بودن ظرفیت اساتید محترم به معاونت پژوهشی دانشکده مراجعه فرمائید.

2-توجه به این نکته ضروری است که  داشتن رتبه ی استادیاری و بالاتر،  شرط مهم استاد/اساتید راهنما می باشد (تبصره یک ، ماده ی 78 آئین نامه آموزشی دوره پزشکی عمومی) .  لذا در مواردی که استاد راهنما مشغول گذراندن تعهدات خدمتی خود در دانشگاه علوم پزشکی گناباد می باشد و در طول مراحل پایان نامه تعهدات ایشان به اتمام می رسد، شرایط احراز استاد راهنمایی را ازدست داده و در اینگونه موارد بایستی فردی از تیم تحقیق را بعنوان استاد راهنما معرفی نمایند، در غیر این ادامه ی روند انجام پایان نامه و دفاع نهایی با مشکل مواجه شده و مسئولیت آن متوجه دانشجو  و استاد راهنما ی مربوطه خواهد بود.  

3-از آنجایی که طبق ماده 80 آئین نامه پزشکی عمومی عنوان انتخابی نبایستی طی پنج سال گذشته در دانشگاه کار شده باشد، لذا جهت اطمینان از تکراری نبودن عنوان خود به صفحه معاونت پژوهشی دانشکده مراجعه فرموده و لیست عناوین پایان نامه های سال های گذشته را ملاحظه بفرمایید. همچنین با مراجعه به صفحات معاونت پژوهشی دانشگاه، کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشگاه، مرکز تحقیقات توسعه ی اجتماعی و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موتر بر سلامت  و همچنین لیست پایان نامه های دانشکده های پرستاری و بهداشت،  از تکراری نبودن موضوع خود اطمینان حاصل کنید.

بدیهی است مسئولیت اطمینان یافتن از تکراری نبودن موضوع بر عهده ی دانشجو و استاد راهنمای مربوطه می باشد و در هر مرحله از پایان نامه در صورت محرز شدن تکراری بودن موضوع، از ادامه کار ممانعت بعمل خواهد آمد.

 

موفق باشید

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

8مردادماه 1397

 

تاریخ:
1398/07/24
تعداد بازدید:
667
منبع:
Powered by DorsaPortal