اطلاعیه تسهیلات پایان نامه های با موضوع پژوهش در آموزش

پژوهشگران گرامی و دانشجویان پزشکی

احتراما نظر به اهمیت انجام پژوهش های کاربردی در حیطه ی "پژوهش در آموزش" به منظور ارتقای فرایندهای آموزشی و با توجه به مصوبه ی شورای پژوهشی دانشکده، به اطلاع می رساند که معاونت پژوهشی دانشکده ی پزشکی از طرح های پژوهشی و پایان نامه های پزشکی عمومی با موضوع "پژوهش در آموزش" حمایت ویژه بعمل آورده و این گونه طرح ها و پایان نامه ها خارج از نوبت بررسی و تصویب خواهند شد.

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

25/تیرماه/ 1398

تاریخ:
1398/04/25
تعداد بازدید:
640
منبع:
Powered by DorsaPortal