دومین جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی برگزار گردید

-
دومین جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی درتاریخ 3/10/98 در محل جدید این مرکز واقع در بیمارستان 22 بهمن قدیم با حضور اعضای شورا و ایده پردازان برگزار گردید.در این جلسه که با محوریت بررسی ایده های ایده پردازان برگزار گردید ایده های آقایان زعفرانیه، علی نژاد و برقی اراعه و مورد بررسی قرار گرفت.
تاریخ:
1398/10/10
تعداد بازدید:
138
منبع:
Powered by DorsaPortal