ششمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی

ششمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی
ششمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در سال1395 با حضور اعضاء محترم شورا درتاریخ 19/11/95 درمحل سالن ابن سینای دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه طرح های ذیل:
11. تهیه و ساخت مکمل های ورزشی و غذایی بهینه و نوآور در کیفیت و فرمول تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان ، صاحب طرح : جناب آقای مهندس وحید نصیرزاده

2. دستگاه استراحت پا (داپ)، صاحب طرح : جناب آقای دکتر محمود رضا متقی شهری
 مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت. همچنین شایان ذکر است مقرر شد که هسته های فناور مذکور پس از عقد قرارداد جهت بهره مندی از حمایت های مرکز رشد دانشگاه در این مرکز مستقر گردند. 

j1  j2
تاریخ:
1395/11/30
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal