مباحث کارگاه شاخص های فنآوری

مباحث کارگاه شاخص های فنآوری
الف- شاخص های دستیابی به فناوی شامل:
- مبانی فناوری و موانع آن
- تولید و گسترش فناوری
- گنجایش فناوری
- شاخص های جهانی دستیابی به فناوری
ب- زیرساخت های تبدیل علم به فناوری شامل:
آینده پژوهشی در فناوری
- تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
-
تاریخ:
1393/09/17
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal