برندگان مسابقه بهترین ایده فناورانه

برندگان مسابقه بهترین ایده فناورانه
آقای حسن عسکری(دانشجوی ترم 5 هوشبری)
آقای مصطفی کریمی(دانشجوی ترم 2 فوریت های پزشکی)
آقای ابوذر غفوری(دانشجوی ترم 4 فوریت پزشکی)
تاریخ:
1393/09/26
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal