قابل توجه شرکت کنندگان در کارگاه شاخص های فنآوری

قابل توجه شرکت کنندگان در کارگاه شاخص های فنآوری
به اطلاع شرکت کنندگان در کارگاه شاخص های فنآوری می رساند گواهی شرکت در کارگاه آماده می باشد جهت دریافت گواهی خود به دفتر مرکز رشد گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی واقع در معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه مراجعه نمایند
تاریخ:
1393/09/29
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal