فعاليت هاي شورای پژوهشی كميته تحقيقات دانشجويي سال 92-93

فعاليت هاي شورای پژوهشی كميته تحقيقات دانشجويي سال 92-93
فعاليت هاي شورای پژوهشی كميته تحقيقات دانشجويي در خصوص طرح هاي تحقيقاتي و وضعیت مقالات دانشجویان

رديف

فعالیتهای شورای پژوهشی در خصوص طرحهای تحقیقاتی

تعداد

92

93

1

جلسات برگزار شده

29

33

2

طرح هاي ارائه شده

81

88

3

طرح های تحقیقاتی مصوب

76

86

4

طرح های تحقیقاتی اتمام یافته

40

31

5

مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی

12

18

6

مقالات ارائه شده در همایش ها

  60

98

  0

0

تاریخ:
1394/02/29
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal