تعداد كارگاه های برگزار شده كميته تحقيقات دانشجويی در سال 92-93

تعداد كارگاه های برگزار شده كميته تحقيقات دانشجويی در سال 92-93
 تعداد كارگاه ها و كلاس هاي آموزشي برگزار شده توسط كميته تحقيقات دانشجويی

رديف

عنوان كارگاه يا كلاس آموزشي
تعداد

92

93

1

مهارت های جستجو

4

0

1

بانک های اطلاعاتی

2

5

2

SPSS

1

0

3

جستجوی مقالات علمی

0

2

4

پژوهشیار

1

0

5

نگارش علمی

1

0

6

روش تحقیق

4

20

7

آشنایی با منابع اطلاعاتی وب

0

1

8

تدوین و طراحی پوستر

0

1

9

پروپوزال نویسی و تدوین گزارش نهایی

7

12

10

رفرنس نویسی با نرم افزار  End Note

1

0

11

فتوشاپ

2

0

12

کار با حیوانات آزمایشگاهی

0

1

13

معرفی و آشنایی در اینترنت(IT)

0

1

14

کاربرد کامپیوتر در بهداشت حرفه ای

0

3

جمع كل

23

46

تاریخ:
1394/02/29
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal