مقررات ملي ساختمان

مقررات ملي ساختمان

Tickمبحث اول مقررات ملي ساختمان - تعاريف

Tickمبحث دوم مقررات ملي ساختمان - نظامات اداري

Tickمبحث سوم مقررات ملي ساختمان - حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق

Tickمبحث چهارم مقررات ملي ساختمان - الزامات عمومي ساختمان

Tickمبحث پنجم مقررات ملي ساختمان - مصالح و فرآورده هاي ساختمان

Tickمبحث ششم مقررات ملي ساختمان - بارهاي وارد بر ساختمان

Tickمبحث هفتم مقررات ملي ساختمان - پي و پي سازي

Tickمبحث هشتم مقررات ملي ساختمان - طرح و اجراي ساختمان هاي با مصالح بنايي

Tickمبحث نهم مقررات ملي ساختمان - ساختمان هاي بتن آرمه

Tickمبحث دهم مقررات ملي ساختمان - طرح و اجراي ساختمان هاي فولادي

Tickمبحث يازدهم مقررات ملي ساختمان - اجراي صنعتي ساختمان ها

Tickمبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان - ايمني و حفاظت كار در حين اجرا

Tickمبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان - طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمان ها

Tickمبحث چهاردهم مقررات ملي ساختمان - تاسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع

Tickمبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمان - آسانسورها و پله هاي برقي

Tickمبحث شانزدهم مقررات ملي ساختمان - تاسيسات بهداشتي

Tickمبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان - تاسيسات لوله كشي و تجهيزات گاز طبيعي ساختمان ها

Tickمبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان - عايق بندي و تنظيم صدا

Tickمبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان - صرفه جويي در مصرف انرژي

Tickمبحث بيستم مقررات ملي ساختمان - علائم و تابلوها

  text-icon 4203 چك ليست انرژي

تاریخ:
1391/04/24
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal