عملكرد مديريت خدمات پشتيباني در سال 1388

عملكرد مديريت خدمات پشتيباني در سال 1388

1- جمع بندي بسته هاي خدمتي رسيده از حوزه ها و تدوين آن با همكاري دفتر حقوقي.
2- انتشار آگهي مناقصه خدمات نظافتي و پيگيري عقد قرارداد با شركت برنده مناقصه .
3- پيگيري گواهي كارهاي ماهيانه واحدها و بررسي و تأييد امور خدمات واگذار شده بر اساس قرارداد مربوطه و ارسال آن به مديريت امور مالي جهت پرداخت.
4- نگهداشت و جمع آوري اطلاعات نيروهاي شركتي و همچنين تأمين نيروهاي تخصصي مورد نياز واحدها از طريق عقد قرارداد كار معين و مشخص.
5- پيگيري استعلام بهاء قراردادهاي خودروهاي بخش خصوصي (شامل خودروهاي مراكز بهداشتي درماني، بيمارستانها، ميني بوسهاي واحدها و غيره.
6- تداركات، سفارشات كالاها و ملزومات اداري و همچنين تدارك وسايل پذيرايي مراسمات مختلف و جلسات ستادي و غير ستادي
7- نگهداشت ساختمانها و تعميرات وسائط نقليه با همكاري بخش خصوصي .
8- پيگيري و اصلاح آمار خودروهاي موجود دانشگاه واخذ مجوزخريد 3دستگاه اتومبيل پژو 405 دوگانه سوز.
9- اخذ مجوز فروش يك دستگاه اتومبيل پژو 405 تصادفي.
10- پيگيري تحويل 7 دستگاه آمبولانس (4 دستگاه تويوتا و 3 دستگاه اسپرينتر)
11- پيگيري خريد دو دستگاه اتومبيل پژو 405 و يك دستگاه پژو پارس
12- امحاء اوراق بر اساس بخشنامه هاي مربوطه حدود يك تن و ايجاد فضاي مناسب جهت بايگاني راكد
13- عقد قرارداد كارمعين با نيروهاي مورد نياز واحدها و پيگيري امور مربوطه
14- پيشنهاد تشكيل كميته منابع انساني و تشكيل جلسات مربوطه جهت تأمين نيروهاي مورد نياز دانشگاه در واحدها
15- پيگيري و عملياتي نمودن منويات و فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اصلاح الگوي مصرف و تشكيل جلسات لازم در حوزه ها
16- جمع آوري اموال مازاد بر نياز و اسقاطي حوزه ستاد مركزي وانتقال آن به انبار مركزي به منظور فراهم شدن اقدامات قانوني فروش .
17- فروش اموال اسقاطي شامل : تنظيم آگهي و برگزاري مزايده با همكاري دفتر حقوقي براي ستاد مركزي و نقليه مركزي).
18- پيگيري واگذاري نگهداري راهبردي تأسيسات واحدها و مراكز بهداشتي درماني
19- پيگيري مستند سازي اموال غير منقول دانشگاه و پشتيباني امور مربوطه.
20- تشكيل ستاد مراسمات ويژه و تشكيل جلسات مربوطه و تقسيم كار بين عوامل اجرائي شامل: (ستاد ارتحال حضرت امام خميني(ره) دهه فجر،ستاد تسهيلات نوروزي و غيره )
21- صدور بخشنامه هاي مربوطه از طريق معاونت محترم پشتيباني و پيگيري امور مربوطه.
22- پيگيري و راه اندازي اتوماسيون اداري
23- تشكيل جلسات شوراي معاونين(شامل 20 جلسه و 96 مصوبه) و پيگيري مصوبات آن .
24- بازديد از واحدها و شركت در جلسات،كميته ها، كنفرانسها،كميسيونها ،سمينارها
25- ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي خدماتي و اصلي دانشگاه.
26- كاهش تصدي گري دانشگاه با واگذاري امور پشتيباني، خدمات و تأسيساتي .
27- برنامه ريزي در جهت كاهش هزينه هاي و افزايش بازده نيروي كار.
28- پيگيري جابجايي حوزه بهداشت در اسفندماه
29- پيگيري و جابجايي واحدهاي ستاد مركزي (امور مالي ، منابع انساني، نمازخانه ستاد مركزي ، معاونت درمان ،مجمع خيرين سلامت وپايگاهها)
30- پيگيري ساخت قسمتي از فروشگاه جهت انبار و انتقال انبار فروشگاه به داخل فروشگاه
31- پيگيري امور باغباني حوزه ستاد مركزي شامل وجين و حرص درختان ،كود پاشي و چمن زني در زمانهاي مناسب
32- پلاك كردن 15 دستگاه خودرو

تاریخ:
1391/04/26
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal