عملكرد مديريت خدمات پشتيباني در سال 1389

عملكرد مديريت خدمات پشتيباني در سال 1389

1- جمع بندي بسته هاي خدمتي رسيده از حوزه ها و تدوين آن با همكاري دفتر حقوقي
2- انتشار آگهي مناقصه خدمات نظافتي و پيگيري عقد قرارداد با شركت برنده مناقصه
3- پيگيري گواهي كارهاي ماهيانه واحدها و بررسي و تأييد امور خدمات واگذار شده بر اساس قرارداد مربوطه و ارسال آن به مديريت امور مالي جهت پرداخت
4- نگهداشت و جمع آوري اطلاعات نيروهاي شركتي و همچنين تأمين نيروهاي تخصصي مورد نياز واحدها از طريق عقد قرارداد كار معين و مشخص
5- پيگيري استعلام بهاء قراردادهاي خودروهاي بخش خصوصي (شامل خودروهاي مراكز بهداشتي درماني، بيمارستانها، ميني بوسهاي واحدها و غيره
6- تداركات، سفارشات كالاها و ملزومات اداري و همچنين تدارك وسايل پذيرايي مراسمات مختلف و جلسات ستادي و غير ستادي
7- نگهداشت ساختمانها و تعميرات وسائط نقليه با همكاري بخش خصوصي
8- پيگيري و اصلاح آمار خودروهاي موجود دانشگاه و اخذ مجوز خريد دو دستگاه اتومبيل پژو 405 و يكدستگاه دوگانه سوز
9- اخذ مجوز فروش 7 دستگاه اتومبيل مازاد بر نياز دانشگاه
10- پيگيري تحويل آمبولانسها و اسناد آنها
11- عقد قرارداد كارمعين با نيروهاي مورد نياز واحدها و پيگيري امور مربوطه
12- پيگيري و عملياتي نمودن منويات و فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اصلاح الگوي مصرف و تشكيل جلسات لازم در حوزه ها
13- جمع آوري اموال مازاد بر نياز و اسقاطي حوزه ها ستاد مركزي ، بيمارستان 15 خرداد، بيمارستان 22 بهمن، معاونت آموزشي و معاونت بهداشتي وانتقال آن به انبار مركزي به منظور فراهم شدن اقدامات قانوني فروش .
14- فروش اموال اسقاطي شامل : تنظيم آگهي و برگزاري مزايده با همكاري دفتر حقوقي براي كليه حوزه ها
15- پيگيري واگذاري نگهداري راهبردي تأسيسات واحدها و مراكز بهداشتي درماني
16- پيگيري مستند سازي اموال غير منقول دانشگاه و پشتيباني امور مربوطه
17- تشكيل ستاد مراسمات ويژه و تشكيل جلسات مربوطه وتقسيم كار بين عوامل اجرائي شامل:(ستاد ارتحال حضرت امام خميني(ره)دهه فجر،ستاد تسهيلات نوروزي و غيره )
18- صدور بخشنامه هاي مربوطه از طريق معاونت محترم پشتيباني و پيگيري امور مربوطه
19- تشكيل جلسات شوراي معاونين(شامل 24 جلسه و 96 مصوبه) و پيگيري مصوبات آن
20- بازديد از واحدها و شركت در جلسات،كميته ها، كنفرانسها،كميسيونها ، سمينارها
21- ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي خدماتي و اصلي دانشگاه.
22- كاهش تصدي گري دانشگاه با واگذاري امور پشتيباني، خدمات و تأسيساتي
23- برنامه ريزي در جهت كاهش هزينه هاي و افزايش بازده نيروي كار
24- پيگيري امور باغباني حوزه ستاد مركزي شامل وجين و حرص درختان ،كود پاشي و چمن زني در زمانهاي مناسب
25- پلاك كردن 15 دستگاه خودرو

تاریخ:
1391/04/26
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal