شرح وظايف مسئول تداركات

شرح وظايف مسئول تداركات
Untitled Document
     
 
•    تدارک و خرید روزمره ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه
•    درخواست وارده توسط تدارکات تحویل انبار نسبت به درخواست خرید
•    تهیه بلیط ( اعم از هواپیما ، اتوبوس ) جهت انجام ماموریتهای اداری
•    اخذ درخواستها از انبار توسط تدارکات ، تقسیم مابین مامورین خرید تاسیسات و اداری و اموالی به صورت جداگانه
•    اخذ استعلام قیمت توسط مامور خرید جهت معاملات متوسط دانشگاه
•    شرکت در بازگشایی استعلام ماخوذه نسبت به اعلام برنده با توجه به صرفه و صلاح دانشگاه پس از اعلام قیمت کارپرداز نسبت به خرید اقلام درخواستی اقدام سپس تحویل انبار می گردد .
•    تنظیم اسناد مربوطه و تحویل آن به امور مالی
•    مامور خرید نسبت به واخواهی اسناد رسیدگی شد اقدام و مجدد به امورمالی تحویل نماید

 
     
تاریخ:
1389/07/29
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal