شرح وظايف مسئول انبار

شرح وظايف مسئول انبار
Untitled Document
     
 
 
1- رسيدگي به پيش پرداخت ها و علي الحساب و اسناد و مدارك مربوط از نظر رعايت اجراي قوانين و مقررات مالي

2- انجام امور مربوط به تشخيص و تعيين سرفصل حساب، تهيه تراز عمليات، تهيه و تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاي آن ها

3- تهيه و تنظيم پيش نويس دستورات و فرم هاي محاسباتي و گزارش هاي لازم و بودجه تفضيلي

4- رسيدگي و نظارت بر اسناد مالي و پرداخت ها

 
     
تاریخ:
1389/07/29
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal