شرح وظايف واحد دبيرخانه مركزي

شرح وظايف واحد دبيرخانه مركزي
Untitled Document
     
 
 شرح مختصر وظایف واحد:

1- دريافت، ثبت و انديكس نامه هاي وارده و ارسال به محل هاي ارجاعي توسط پست يا نامه رسان

2- دريافت و ثبت نامه هاي صادره و تفكيك نسخ پاراف و بايگاني و ارسال به محل هاي مربوطه توسط پست يا نامه رسان

3- پاسخگويي به ارباب رجوع در خصوص موارد مرتبط با دبيرخانه


اهداف:

1- رساندن نامه ها به محل هاي مربوطه در اسرع وقت

2- جلب رضايت ارباب رجوع با مدنظر قراردادن موازين قانوني


فعاليت ها:

1- هماهنگي بين همكاران

2- ارجاع نامه هاي مربوط به همكاران

3- توجيه نامه رسان

4- كنترل همكاران درخصوص پاسخگويي به ارباب رجوع

5- اولويت بندي نامه هاي مهم

6- كنترل درخصوص ثبت و ارسال نامه ها

 
     
تاریخ:
1389/07/29
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal