پروژه های بهره برداری شده

پروژه های بهره برداری شده
پروژه های بهره برداری شده دانشگاه علوم پزشکی گناباد
1 سه خانه پزشک بیمارستان بجستان اطلاعات پروژه تصاویر پروژه  
2 خانه های بهداشت بیمرغ، رحمت آباد اطلاعات پروژه تصاویر پروژه  
3 مرکز بهداشتی درمانی سنو اطلاعات پروژه تصاویر پروژه  
4 مرکز بهداشتی درمانی روشناوند اطلاعات پروژه  تصاویر پروژه  
5 خانه بهداشت ریاب  اطلاعات پروژه  تصاویر پروژه  
6 خانه بهداشت دلویی  اطلاعات پروژه  تصاویر پروژه  
7 سالن ورزشی پوریا  اطلاعات پروژه  تصاویر پروژه  
8 سالن آمفی تئاتر و کتابخانه مرکزی  اطلاعات پروژه  تصاویر پروژه  
9 خوابگاه 300 نفره پردیس  اطلاعات پروژه  تصاویر پروژه  
10 آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی بیمرغ  اطلاعات پروژه  تصاویر پروژه  
11 مرکز بهداشتی درمانی شهید قنبرآقایی بجستان  اطلاعات پروژه  تصاویر پروژه  
12 سوله دومنظوره مدیریت حوادث  اطلاعات پروژه  تصاویر پروژه  
13 بهسازی مرکز بهداشتی درمانی الزهراء مند اطلاعات پروژه تصاویر پروژه  
14 اقامتگاه همراهان بیمار اطلاعات پروژه تصاویر پروژه  
تاریخ:
1393/10/18
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal