شرح وظايف واحد حقوق بازنشستگان

شرح وظايف واحد حقوق بازنشستگان
Untitled Document
     
  1- تهيه و تنظيم سند حقوق بازنشستگان و موظفين

2- تهيه و تنظيم بيمه درماني بازنشستگان و موظفين

3- تهيه و تنظيم اظهارنامه پرداخت بيمه بازنشستگان و موظفين

4- تهيه و تنظيم صورت پرداخت قطعي بازنشستگان و موظفين

5- تهيه و تنظيم كسورات حقوق بازنشستگان و موظفين

6- تهيه و تنظيم فيش حقوقي بازنشستگان و موظفين

7- تاييد دفترچه، فرم ضمانت وام، فرم دريافت وام بازنشستگان و موظفين
 
     
تاریخ:
1389/06/06
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal