عملكرد مديريت توسعه سازمان و منابع انساني در سال 1388

عملكرد مديريت توسعه سازمان و منابع انساني در سال 1388

1- تطبیق احکام پرسنل با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
2- اخذ مجوز استخدامی برابر تعداد بازنشستگان سال قبل
3- جذب و بکارگیری تعداد 52 نفر نیروی طرحی
4- جذب و بکارگیری تعداد 6 نفر ضریب k به منظور تأمین کادر تخصصی بیمارستانها
5- جذب و بکارگیری تعداد 2 نفر پیام آور بهداشت
6- تأمین کادر هیأت علمی مورد نیاز از طریق استخدام
7- نظارت و پیگیری انجام ارزشیابی سالانه کارکنان
8- بکارگیری سرباز هیأت علمی جهت تأمین کادر هیأت علمی مورد نیاز گروههای آموزشی
9- برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیاز کارکنان حوزه معاونت
10- نظارت بر دوره های آموزشی و کارگاههای برگزار شد در واحدهای دانشگاه
11- اخذ دوره های پیشنهادی معاونتها و کددار نمودن بیش از 700 دوره آموزشی کارکنان
12- ارسال آمار و اطلاعات پرسنلی هر سه ماه یکبار به وزارت متبوع و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
13- اخذ احکام بازنشستگان با سی سال خدمت و بازنشستگان بیش از موعد از سازمان بازنشستگی و اجراء احکام مزبور.
14- اعلام ذخیره مرخصی کارکنان در پایان سال
15- برگزاری کمیته نقل و انتقالات در مقاطع سه ماهه
16- برگزاری کمیته ساماندهی نیروی انسانی به تعداد 14 جلسه
17- برگزاری دوره آموزشی بدو استخدام کارکنان جدید الاستخدام در دانشگاه برای اولین بار
18- انجام مكاتبات و استعلامهای مورد نیاز با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و همچنين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رئیس جمهور و استانداری خراسان رضوی
19- برگزاری آزمون همزمان با سایر دانشگاهها در تیرماه و اجرای آزمون داخلی پرستاران.
20- اصلاح و رفع نقص سامانه آموزشی کارکنان و صدور شناسنامه آموزشی مورد نیاز همکاران.
21- اجرای اتوماسیون اداری به طور کامل در حوزه معاونت
22- پيگيري چارت تشكيلاتي دانشگاه
23- پيگيري و اصلاح چارت سازماني واحدهاي دانشگاه (شبكه بهداشت و درمان بجستان ،بيمارستانهاو دانشكده هاي جديد التأسيس)

تاریخ:
1391/04/28
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal