منابع آزمون مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

منابع آزمون مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

 

 
 

 منابع آزمون بهداشت حرفه ای 97-02 

منبع آزمون الکترونیکی برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران
منبع آزمون الکترونیکی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد
منبع آزمون الکترونیکی اخلاق فردی، اجتماعی و اداری
منبع آزمون الکترونیکی آشنایی با لوازم و تجهیزات پزشکی مصرفی
منبع آزمون الکترونیکی شیوه های نوین انبارداری
منبع آزمون الکترونیکی انبار و جایگاه آن در سازمان
منبع آزمون الکترونیکی اصول و مبانی ارتباطات

منبع آزمون الکترونیکی حکومت مهدوی و وظایف منتظران
منبع آزمون الکترونیکی آشنایی با منشور توسعه فرهنگ قرآنی
منبع آزمون الکترونیکی آشنایی با اندیشه سیاسی و سیره امام خمینی (ره)
منبع آزمون الکترونیکی تفسیر سوره حجرات

منبع آزمون الکترونیکی تفسیر سوره لقمان
منبع آزمون الکترونیکی امر به معروف  ونهی از منکر
منبع آزمون الکترونی حفاظت رایانه
منبع دوره آموزشی CPR 
منبع دوره آموزشی بهبود مدیریت تحت عنوان مدیریت عمومی

منبع دوره آموزشی فرآیند و فنون تصمیم گیری

منبع دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی

منبع دوره آموزشی نظام سیاسی اسلام بر مبنای ولایت فقیه

منبع دوره آموزشی رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن

منبع دوره آموزشی جنگ نرم

منبع دوره آموزشی ابعاد حکمرانی علوی

منبع دوره آموزشی کیفیت زندگی کاری (مدیران)

منبع دوره آموزشی انگیزش در کار (مدیران)

منبع دوره آموزشی مدیریت دانش سازمانی (مدیران)

منبع دوره آموزشی اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

 
--------- جدید ------- 
منبع دوره آموزشی آشنایی با حقوق اداری
 منبع دوره آموزشی اخلاق فردی، اجتماعی و اداری
منبع دوره آموزشی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
منبع دوره آموزشی حقوق شهروندی1
منبع دوره آموزشی حقوق شهروندی 2
منبع دوره آموزشی مدیریت دانش سازمانی
 
 
منبع دوره آموزشی طرح تکریم مدیران
تاریخ:
1393/03/28
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal