بهسازی محیط روستا

بهسازی محیط روستا

در اجرای این طرح در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت به جهت بهسازی سرویسهای بهداشتی خانوارهای کم درآمد به منظور جلوگیری از شیوه بیماریهای روده ای و آلودگی محیط با خودیار خانوارها بصورت 25% هزینه از طریق معاونت بهداشتی و 75% هزینه توسط خانوار نسبت به بهسازی و یا احداث توالت منازل با نظارت بهورزان خانه های بهداشت اقدام می شود . مبالغ هزینه شده از طریق اعتبارات متمرکز ( اعتبارات تخصیصی از مرکز سلامت محیط و کار ) و اعتبارات عمرانی ( اعتبارات تخصیصی از دانشگاه ) پرداخت می گردد .

تاریخ:
1388/09/01
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal