روز جهانی غذا

روز جهانی غذا
متحد در برابر گرسنگی
بیست و چهارم مهر ماه، برابر با شانزدهم اکتبر، سالروز جهانی غذاست. در این روز، سازمان های بین المللی، به انگیزه برقراری روابط در زمینه کشاورزی و زمینه سازی برای جلوگیری از فقر و گرسنگی و نابودی محیط زیست، تلاش می کنند. استفاده از تجربیات، نحوه تغذیه، انتقال فن آوری از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، موجب رونق و پیشرفت در صنعت مواد غذایی در ملل جهان سوم می شود.
در حال حاضر 925 میلیون گرسنه در جهان وجود دارد .گرسنگي نه تنها باعث كوتاهي عمر مي گردد بلكه خسارات جبران ناپذيري به صلح، آرامش و رفاه ملت ها وارد مي سازد. اين پديده نياز به عمليات عاجلي دارد كه تنها تهيه غذا نبوده، بلكه ريشه يابي علل گسترش جهاني گرسنگي، پايداري و تداوم آن است.
جشن روز جهاني غذا با هدف افزايش آگاهي عموم و تفهيم دنياي گرسنگي، سوء تغذيه و فقر در 150 كشور در سراسر دنيا برگزار مي شود.
روز جهاني غذا، روز همدردي با گرسنگاني است که از ابتدايي ترين حق زندگي محروم اند و در اين محروميت، دستان بي توانشان از دامان زندگي کوتاه مي شود. قدر غذا، اين نعمت آغازين خلقت را بدانيم و با مصرف درست و عدم اسراف، با گرسنگان جهان همدردي کنيم. هنگام دور ريختن غذا به اين بينديشيم که اين غذا مي تواند گرسنه اي را براي يک روز هم که شده از گرسنگي و مرگ نجات دهد.
روز جهاني غذا تلنگري براي بيداري وجدان هاي به خواب رفته و شکم هاي برآمده است که به خود آيند و صدها هزار هم نوع را از چنگال هيولاي هولناک مرگ نجات بخشند.

فائو، سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد
فائو در ماه اكتبر سال 1945 براساس گردهمائي نمايندگان 42 كشورجهان در كبك كانادا تاسيس شد و در حال حاضر بزرگترين موسسه تخصصي سازمان ملل متحد به شمار مي رود. اين سازمان در حال حاضر داراي 169 كشور عضو، يك عضو وابسته (پورتوريكو) و يك سازمان عضو (جامعه اقتصادي اروپا) مي باشد. اهداف اين سازمان را مي توان بشرح زير برشمرد:
- بالابردن سطح تغذيه و استانداردهاي زندگي مردم كشورهاي عضو
- بهبود توليد و توزيع مواد غذائي و فرآورده هاي كشاورزي
- بهبود كيفي شرايط زندگي روستائيان در جهان
- حفاظت منابع طبيعي و ارتقاء وضع توسعه پايدار
فعاليتهاي فائو مشتمل بر موارد زير است :
- كمك و ارائه توصيه هاي فني به جامعه كشاورزي به نمايندگي از طرف دولتهاي عضو و موسسات مالي
- جمع آوري، تحليل و انتشار اطلاعات
- ارائه رهنمود به دولتها در برنامه ريزي و سياستگزاريهاي بخش كشاورزي
- ايجاد امكانات براي ملاقات بين نمايندگان دولتها و بحث در مورد مسائل كشاورزي و غذا

هدف اساسي سازمان فائو زدودن فقر و گرسنگي است. جهت گيري و اولويتهاي اين سازمان ثمره 50 سال مطالعه و تجربه است. از آنجا كه فقر و گرسنگي با يكديگر در ارتباط هستند، فائو هدف خود را تامين و دسترسي فيزيكي و اقتصادي به غذا براي همه كس و در همه جا قرار داده است.
..................................................................................................................................................
روز جهانی غذا، تلنگری برای بیداری وجدان های به خواب رفته و روز هم دردی با گرسنگانی است که از ابتدایی ترین حق زندگی، یعنی غذا محرومند.
در این روز به یاد 925 میلیون گرسنه ای باشیم که در جهان وجود دارد و سعی کنیم به نوبه خود در کاهش این آمار سهیم باشیم
تاریخ:
1389/07/24
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal