تغذیه مادران

تغذیه مادران
با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه ارتقای سلامت مادران یکی از ارکان اساسی مراقبت های بهداشتی درمانی می باشد.
یکی از عمده ترین راههای مراقبت از سلامت خانمها در دوران بارداری کنترل وضعیت تغذیه آنان است به شکلی که سلامت مادر و جنین در حال رشد را تضمین نماید. در طراحي و اجراي برنامه ها و آموزش هايي كه براي مادران درنظر گرفته مي شوند بايد تاکید ویژه ای به سلامت مادر شود و از طرف دیگر مادر به نقش مهم خود درقبال سلامت و آینده كودكش آگاه گردد.
سوئ تغذیه مادر, مراقبت ناکافی از مادر در دوران بارداری, عوامل اقتصادی, اجتماعی و روانی مرتبط با مادر نقش عمده ای در تولد کودکان lbw  دارد. با توجه به اینکه شیوع lbw  از شاخص های مهم بهداشتی می باشد توجه ویژه به مادران از اهمیت زیادی برخوردار است. اقداماتي كه در اين زمينه بايد مورد اجرا گذشته شود . عبارتند از :
1-    آموزش تغذيه دوران بارداري وشيردهي براي مادران باردار و شيرده
2- آموزش تغذيه دوران بارداري وشيردهي برای كاركنان بهداشتي از سطح ستادي تا محيطي
3- تهيه پمفلت , پوسترو بوشور های آموزشی برای مادران
4- طراحي مداخلات و اجراي برنامه هاي در راستاي بهبود وضعيت تغذيه مادران
تاریخ:
1389/07/28
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal