طرح تحقيقاتي مديريت غذا و دارو

طرح تحقيقاتي مديريت غذا و دارو

تعيين نقطه انجماد شير خام مناطق شهرستان گناباد و مقايسه آن با نقطه انجماد شير خام استان خراسان رضوي

 

عنوان:

مرتضي محمدزاده مقدم، فريحه احمدزاده ثاني، اكبر حاجعلي ،عبدالصالح نجار

نام و نام خانوادگي مجريان طرح

سيد بهنام مظلوم شهري، حسن فرزانه، حميده دهقان

 مژگان حاجي زاده ، سعيد رئيس زاده

نام و نام خانوادگی همکاران طرح

87/5/1 تا 15/5/88

 

تاريخ اجرا

تاریخ:
1387/10/02
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal