باقی مانده آنتی بیوتیک ها در فراورده های غذایی

باقی مانده آنتی بیوتیک ها در فراورده های غذایی

باقي مانده آنتي بيوتيك ها در  فرآورده هاي  غذايي
خطر وجود باقي مانده آنتي بيوتيكي در فرآورده هاي غذايي حاصل از دام وطيور
امروزه مصرف آنتي بيوتيكهاي متنوع در دامپزشكي براي درمان انواع بيماريهاي دامي بخصوص ورم پستان متداول است. اما دامداران بدون رعايت زمان لازم، شيرهاي مورد نظر را تحويل مراكز جمع آوري شير ويا كارخانجات مي دهند كه با توجه به اينكه اين شيرها در فرآورده هاي تخميري لبني نمي توانند استفاده شوند عمدتاً در توليد شير پاستوريزه و استريليزه خانوار و  مدرسه استفاده مي شوند.
عدم توجه به رعايت فاصله زماني لازم بين زمان استفاده از آنتي بيوتيك و تحويل شير دوشيده شده به مراكز جمع آوري و كارخانجات، مهمترين عامل در باقي ماندن آنتي بيوتيك در شير است.


آنتي بيوتيكها كه به طور معمول جهت درمان استفاده مي شوند، ممكن است منجر به گسترش مقاومت هاي باكتريايي گردند. اغلب آنتي بيوتيكهاي مورد استفاده در دام با آنتي بيوتيك هاي مورد استفاده در انسان مشترك هستند.  بنابراين انتقال مقاومتهاي باكتريايي از طريق فرآورده هاي حيواني امكانپذير مي باشد.
آنتي بيوتيكها در حيوانات به منظور   پيشگيري، درمان و محرك رشد استفاده مي گردند.. با توجه به كاهش كارآيي آنتي بيوتيكها در پزشكي و دامپزشكي شواهد روز افزوني وجود دارد كه نشان مي دهد يكي از دلايل مهم بروز مقاومتهاي ميكروبي در انسان، مرتبط با استفاده از تركيبات ضد ميكروبي در حيوان است كه وارد بدن انسان مي شود.
يكي از مهمترين باكتريهاي پاتوژن وشاخص آلودگي در فرآورده هاي لبني، باكتري اشرشيا كلي مي باشد.
مطالعات جديد نشان مي دهد كه اشرشيا كلي جدا شده از انسان مهمترين پاتوژني است كه افزايش مقاومت آنتي بيوتيكها را نسبت به اغلب داروهاي ضد ميكروبي خصوصاٌ  آنتي بيوتيكهاي وسيع الطيف مثل آمپي سيلين و سومين نسل سفالوسپورين ها وآمينوگليكوزيد و حتي فلوركئينولون نشان مي دهد.
در سالهاي اخير مقاومتهاي آنتي بيوتيكي پاتوژنهاي مولد اسهال در جهان به آستانه خطر رسيده است. با توجه به وجود شواهد كافي مبني بر انتقال اشرشيا كلي هاي مقاوم از فرآورده هاي حيواني به انسان و تشابه مقاومتهاي آنتي بيوتيكي اشرشياكلي هاي جدا شده از فرآورده هاي حيواني و عفونتهاي انساني محدوديت تجويز آنتي بيوتيكها ضروري مي باشد . ضمناًFDA  بر محدوديت مصرف آنتي بيوتيكها در غذاهاي حيواني تاكيد مي نمايد. با توجه به گسترش مقاومتهاي ميكروبي و نمود بيشتر بيمارهاي عفوني، هرچند توسعه آنتي بيوتيكهاي جديد ممكن است در كوتاه مدت مشكل مقاومت هاي ميكروبي را حل نمايد، ولي تلاشها بايستي برآموزش سلامت و جلوگيري از بيماريها متمركز گردد. و همچنين آموزشهاي لازم در خصوص جلوگيري از تجويز بي رويه آنتي بيوتيكها در مراكز پرورش دام و طيور ارائه  شود.
تلاشها بايستي بر آموزش سلامت و جلوگيري از بيماريها و  جلوگيري از تجويز بي رويه آنتي بيوتيكها در مراكز پرورش دام و طيور متمركز گردد.مديريت غذا  و  دارو
آزمايشگاه كنترل مواد غذايي
به همت :
مرتضي محمد زاده مقدم
عبدالصالح نجار
مژگان حاجي زاده

تاریخ:
1390/01/12
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal