حضور معاون غذا و دارو در کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد مدیریت داروخانه های بیمارستانی

حضور معاون غذا و دارو در کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد مدیریت داروخانه های بیمارستانی
معاون غذا و دارو دانشگاه در کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد مدیریت داروخانه های بیمارستانی که در تهران برگزار شد، حضور یافت. به گزارش وب‌دا، دکتر کریمی نوقابی

اظهار کرد: در این کارگاه آموزشی که در آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو برگزار شد، شاخص‌های ارزیابی عملکرد معاونت غذا و دارو و بیمارستان‌ها در حوزه مدیریت داروخانه‌های بیمارستانی و فرم‌های تلفیق دارویی و خطاهای دارویی ارائه شد.وی ابراز کرد: بر اساس بحث و تبادل نظر در این کارگاه آموزشی، الگوهای موفق در پیاده‌سازی شاخص‌ها و طراحی فرمها در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی شناسایی و مقرر شد که این الگوها توسط مدیریت داروخانه‌های بیمارستانی سازمان غذا و دارو پس از کارشناسی، جهت اجرا به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

پیشنهاد گردد.
تاریخ:
1394/11/13
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal