برگزاری شورای دانشگاهی برنامه ریزی داروئی پزشک خانواده

برگزاری شورای دانشگاهی برنامه ریزی داروئی پزشک خانواده
daroo taze  جلسه شورای دانشگاهی برنامه ریزی دارویی پزشک خانواده و نظام ارجاع باحضور معاون غذاودارو،جانشین معاونت بهداشت دانشگاه ،نماینده مدیر کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی ومدیراداره نظارت برداروومواد مخدر درمحل معاونت غذاودارو برگزارشد.آقای دکترمهدی کریمی نوقابی دراین جلسه درباره نحوه واگذاری داروخانه های مراکزبهداشتی درمانی تحت پوشش شبکه بهداشت شهرستان گناباد  صحبت کردند.

ودرادامه این جلسه برتأمین  436قلم داروی ابلاغ شده درنسخه 16دستورالعمل پزشک خانواده توسط داروخانه طرف قرارداد تأکید شد و مصوب گردید که پزشکان خانواده باتوجه به بیماریهای بومی شهرستان فهرست داروهارا مطابق دستورالعمل بازبینی نمایند. تاریخ:
1394/12/17
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal