برنامه عملیاتی پایش وپالایش برچسب گذاری مواد غذایی در گناباد همزمان با سراسر کشور آغاز شد.

برنامه عملیاتی پایش وپالایش برچسب گذاری مواد غذایی در گناباد همزمان با سراسر کشور آغاز شد.

ااطلاع 85015 مدیر کل نظارت وارزیابی فرآورده های خوراکی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی سازمان غذا ودارو با تأکید بر اینکه پایش وپالایش برچسب فرآورده های غذایی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی درارتقاءسلامت مصرف کننده با هدف اطلاع رسانی صحیح وجلوگیری از گمراه شدن مصرف کننده از برنامه های عملیاتی ومهم بشمار می رود ،طی بخشنامه­ای به معاونت های غذا وداروی سراسر کشور ابلاغ گردیده تا با تکیه بر توان کارشناسی خود بصورت هفته ای کنترل ونظارت برچسب فرآورده های خوراکی،آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی تولیدی یا وارداتی را دردستور کار قرار داده ودر صورت مواجهه با هرگونه عدم انطباق، پیگیریهای قانونی تاحصول نتیجه را انجام وگزارش عملکردحوزه نظارتی را به اداره کل ارسال نمایند.

نظر به اینکه برچسب بسته بندی یک ماده غذایی اولین کانال ارتباطی تولید کننده بامصرف کننده می باشد وبایستی اطلاعات درستی ازمحتوای بسته بندی به مصرف کننده ارائه نماید، امیداست با پایش و پالایش برچسب بسته بندی مواد غذایی و بهداشتی بتوان درجهت حمایت از مصرف کنندگان و افزایش سواد تغذیه ای جامعه گامهای موثری برداشت . 

تاریخ:
1396/03/24
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal