فعاليت هاي آزمايشگاه

فعاليت هاي آزمايشگاه

1- ارزيابي وكنترل نمونه هاي مواد غذايي ,آرايشي و بهداشتي واحدهاي توليدي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي گناباد ( سطح توليد ) كه  داراي پروانه ساخت يا شناسه نظارت بوده و توسط اداره نظارت بر مواد غذايي نمونه برداري و به آزمايشگاه ارسال مي شود .
2- ارزيابي و كنترل نمونه هاي مراكز عرضه و فروش مواد غذايي ( سطح عرضه ) كه بوسيله مراكز بهداشتي نمونه برداري و به آزمايشگاه ارسال مي شود .
3- ارزيابي و نظارت بر فعاليت آزمايشگاههاي واحدهاي توليدي مواد غذايي ,آرايشي ، بهداشتي شامل بازديد توسط كارشناسان آزمايشگاه در راستاي اجراي GLP
4- ارزيابي و كنترل نمونه هاي نان ارسالي از سطح توزيع در قالب طرح حذف جوش شيرين و كنترل ميزان نمك مصرفي نان
5- ارزیابی و کنترل نمکهای یددار از نظر درصد خلوص و میزان ید درراستای طرح کشوری پیشگیری و کنترل کمبود ید و اختلالات ناشی از آن
6- ارزیابی و کنترل آردهای خبازی غنی شده از نظر میزان آهن به دو روش کمی و نیمه کمی در راستای طرح غنی سازی آرد
7- ارزیابی و کنترل شیر مدارس در راستای طرح تغذیه رایگان  دانش آموزان با شیر
8- آموزش مسئولين فني و مسئولین كنترل كيفيت وكارشناسان آزمايشگاه هاي واحدهاي تولیدی
9- تهیه و انجام پروژه های تحقیقاتی در قالب طرحهای HSR
10- اجرای طرحهای PMS در ارتباط با معاونت غذا و دارو  وزارت بهداشت
11- شركت فعال در جلسات کمیسیون صدور پروانه ها، همايش ها و سمينارهاي علمي تخصصي
12- ارائه پمفلتهاي علمي كاربردي در رابطه با مواد غذايي

تاریخ:
1387/10/12
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal