آمینهای هتروسيكل

آمینهای هتروسيكل

آمینهای هتروسيكل
آمین های آروماتیک هتروسيكل (HAAS) مجموعه اي از تركيبات موتاژن و سرطانزا هستند. عمده ترين منبع آنها مواد غذايي گوشتي است كه در حرارتهاي بالا پخته مي شوند.
آمین های هتروسيكل  مجموعه اي از تركيبات موتاژن و سرطانزا هستند.
آمين هاي هتروسيكل در طی كباب كردن گوشت قرمز، ماهی و مرغ حاصل می شوند. چند نوع آمين هاي هتروسيكل نیز در دود متصاعد شده از تنباکو و دود دیزل بوجود می آيند.

جهت دانلود با فرمت PDF کلیک کنید

تاریخ:
1391/03/17
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal