کتاب طب فریدی و ویژگی های آن

کتاب طب فریدی و ویژگی های آن

کتاب طب فریدی و ویژگی های آن
کتاب طب فریدی تالیف حکیم فریدالدین که به کوشش مرحوم حکیم عبدالقادی احمد از تربیت یافتگان دانشکده تکمیلات الطب لکهنو و تصحیح شده و زیر نظر ایشان حروفچینی و بالاخره در سال 1950 میلادی با تدوین و افزودن فرهنگ لغات طبی بکار رفته در کتاب ، در مدرس هندوستان منتشر شده است. نمونه دیگری از کار پزشکان فارسی نویس هندوستان است که با تاسی به اسلاف خود که دانش آنها تعلیمات اساتید ایرانی مهاجر از مکاتب پزشکی شیراز ، همدان و گیلان بود تالیفات طبی خود را به زبان فارسی یعنی زبان علمی و دیوانی هند در زمان حکومتهای مسلمان است می نوشتند.
اگرچه در مجموعه فهرستهای کتب نشانی از این کتاب نیافتیم و طب فرید اثر عبدالله طبیب و شیخ فریدالدین بهکری صاحب کتاب ذخیرة الخوانین با کتاب حاضر و مولف آن قابل انطباق نبود اما از سیاق عبارات و نحوه نگارش به نظر می رسد تالیف کتاب فرید مربوط به اوایل قرن 13 یا اواخر قرن 12 هجری قمری باشد. مصحح کتاب نیز واقعا جز نام فریدالدین به عنوان مولف کتاب نشان دیگری نیافته است.
بهر صورت این کتاب که در 218 باب تدوین شده است نزدیک یک چهارم آن در زمینه بیماریهای چشم و درمان آنها است.
کتاب حاضر در عین اختصار و ساده نویسی نسبت به حجم اندک خود بسیار غنی و سرشار از داروهای مفرد و مرکب قابل استفاده در بیماریها و در حد خود راهنمای بسیار خوبی در درمان شناسی مبتنی بر طب سنتی است.
مولف برای هر بیماری با ذکر انواع داروهای مفرد و احیانا مرکب روش بکارگیری دارو را با الفاظ اختصاری آورده است و طبعا در چنین مجموعه  کم حجم و در عین حال آکنده از اسامی داروهای متنوع ،انتظار نیست که به بیماری شناسی و نیز میزان مصرف یکایک داروها پرداخته شده باشد.

تاریخ:
1391/10/16
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal