کتاب یاقوتی و رساله دافع الوبا

کتاب یاقوتی و رساله دافع الوبا

کتابمولوی حکیم  وکیل احمد اسکندری پور نویسنده کتاب تذکرة اللبیب فیما یتعلق بالطب و فارسی زبان هند و مهاجر ایرانی در قرن 13 هجری قمری است. وی در مقدمه تالیف ارزشمند خود با بیان نادرستی تجویز دارو  بدون تشخیص صحیح و در نظر گرفتن ویژگی های فردی بیماران اظهار می دارد که در این کتاب کوشیده است در ترکیبات دارویی پیشنهادی خود با حذف هر گره داروی سمی، ناشناخته و غیر دسترسی، شرایط دسترسی بیماران را به داروئی مناسب، غیر سمی و سهل الحصول فراهم آورد.
این کتاب اگر چه بظاهر کاری تکراری و فاقد نوآوری خاصی است اما بلحاظ آسانی دسترسی و کاربردی بودن آن زمینه مناسبی برای پژوهش های نوآور فراهم می سازد
نکته جالب توجه در این کتاب تجدید نظر و منظمات آن است که بخشی حدود 40 صفحه را که در ابتدای کتاب قرار داده شامل می شود.
رساله دافع الوبا نیز که از همین مولف در این مجموعه بطبع رسیده در دهه اول جمادی الاولی سنه 1283 هجری قمری کار نگارش آن به پایان رسیده است. در این رساله نیز به لحاظ مطرح کردن یک بحث جامع در باب بیماری وبا و درمانهای مکمل می تواند برای پژوهشگران قابل بررسی باشد بد نیست اشاره کنیم که تقریبا در همان زمان مرحوم سید الحکما تبریزی در ایران کتابی تحت عنوان قانون العلاج در خصوص شناسائی و درمان بیماریهای وبا و طاعون نوشته و مقایسه محتوی این دو کتاب و بررسی تفاوت دیدگاههای این دو مولف هندی و ایرانی نیز در حد خود جالب و سودمند خواهد بود.

تاریخ:
1391/10/16
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal