بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره درمنه كوهي و زوفا درمنه دشتي بر برخي از باكتريهاي بيماريزا با منشاء غذايي

بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره درمنه كوهي و زوفا درمنه دشتي بر برخي از باكتريهاي بيماريزا با منشاء غذايي
بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره درمنه كوهي و زوفا درمنه دشتي بر برخي از باكتريهاي بيماريزا با منشاء غذايي

جهت دانلود فایل کلیک کنید
تاریخ:
1393/08/24
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal