طرح درس دوره کاردانی فوریت های پزشکی

طرح درس دوره کاردانی فوریت های پزشکی

 

طرح درس دوره کاردانی فوریت های پزشکی

alt

 

ردیفنام درسطرح درس
1 نشانه شناسی و معاینات بدنی    مشاهده
2 تروما (1) مشاهده
3 تروما (2) مشاهده
4 حمل و جابجايي بيمار مشاهده
5  پرستاری بحران ،فوریت ها وحوادث غیرمترقبه
مشاهده
6 اصول و فنون مراقبتها-نظری
مشاهده
7 اصول و فنون مراقبتها-عملی
مشاهده
8 بهداشت عمومی
مشاهده
9 فیزیولوژی
مشاهده
10 احیای قلبی-ریوی پایه
مشاهده

11 روش تحقیق
مشاهده
  فرایند عملیات و اطلاعات فنی
مشاهده

تاریخ:
1390/10/21
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal