طرح درس بالینی دوره کارشناسی پرستاری

طرح درس بالینی دوره کارشناسی پرستاری

 طرح درس بالینی دوره کارشناسی پرستاری
alt

ردیفنام درسطرح درس
1 کارآموزی در عرصه پرستاری بحران،فوریت هاوحوادث غیرمترقبه
مشاهده
2 کارورزی در عرصه داخلی جراحی1,2 مشاهده
3 پرستاری بیماری های داخلی و جراحی (2) – اختلالات تغذیه ای (پرستاری بیماری های گوارش) مشاهده
4 پرستاری بیماری های داخلی و جراحی (2) – اختلالات دفعی (آنورکتال و ادراری) مشاهده
5 پرستاری بیماری های داخلی و جراحی (4) – پرستاری بیماری های مغز و اعصاب مشاهده
6 پرستاری بیماری های داخلی و جراحی (3) – روش کار در اتاق عمل مشاهده
7  اصول و مهارتهای پرستاری - عملی  مشاهده
 8  بررسی وضعیت سلامت مشاهده
 9  کارآموزی فارماکولوژی بالینی مشاهده
     
     
     
     
     
تاریخ:
1390/10/21
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal