طرح درس دوره کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی

طرح درس دوره کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی

 

طرح درس دوره کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی

alt

 

ردیفنام درسطرح درس
1  تروما(پیشرفته) مشاهده
2  شناخت بیماری ها مشاهده
3  زبان تخصصی مشاهده
4  روش تحقیق مشاهده
5  بهداشت عمومی
مشاهده
6  بیماری های کودکان
مشاهده
7  آشنایی بادیسپچ وسیستم های مخابراتی
مشاهده
8  
9    
تاریخ:
1395/02/22
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal