معرفی واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

معرفی واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
karimiyan
  • نام و نام خانوادگی:
  • جواد کریمیان
  • سمت:
  • مسئول واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
  • مرتبه:
  • کارشناس بیماری‌ها
 
contact
پست الکترونیکی: 
آدرس: خراسان رضوی - بجستان - خیابان 7 تیر - شبکه بهداشت و درمان بجستان
تلفن: 56527373-051 داخلی 201
فکس: 05156527373 داخلی 3

 

 
 
 
 
 
شرح وظایف کارشناس واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
 
1.     استقرار تیم پزشک خانواده درمراکز مجری
2.      برنامه ریزی وآموزش تیم پزشک خانواده
3.      تشکیل کمیته آموزش به منظور نیازسنجی آموزشی تیم پزشک خانواده
4.      تشکیل کمیته شهرستانی بیمه روستایی
5.      ارسال آمار عملکرد تیم پزشک خانواده به صورت ماهیانه و فصلی به معاونت یهداشتی و اداره بیمه
6.      تعیین ضرایب حقوق ماهیانه تیم های پزشک خانواده
7.      تعیین ضرایب حقوق تسویه حساب تیم پزشک خانواده
8.      تعیین ضرایب سنوات و خرید مرخصی سالیانه تیم پزشک خانواده
9.      فراخوان پزشکان وماماها، ثبت نام ومصاحبه باآنان جهت تعیین وگزینش پزشک خانواده
10.    توزیع حق الزحمه پرسنلی واحدهای ستادی ومحیطی بیمه روستایی
11.    پایش از مراکز بهداشتی درمانی / پایش از مراکز مجری بیمه روستایی / پایگاههای بهداشتی / خانه های بهداشتی / پایگاههای مشارکت سلامت
12.    عقد و تمدید قرارداد با مراکز پاراکلینیک و داروخانه های ها طرف قرارداد با بیمه روستایی
13.    تجدید قرارداد وادامه همکاری باپایگاههای مشارکت سلامت
14.    برآورد و توزیع تجهیزات اداری وپزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه
15.    توزیع حق الزحمه پزشکان پایگاههای مشارکت وواحدهای ستادی ومحیطی شبکه بهداشت
16.    بررسی و به روز نمودن تشکیلات مرکز بهداشت وطرح گسترش شبکه
17.    برآورد اطلاعات جمعیتی وارسال به مناطق ومراکز
18.    تهیه گزارش عملکرد واحد گسترش به صورت فصلی ویک ساله
19.    ثبت اطلاعات ساختار شبکه سلامت وزیج حیاتی شهرستان در برنامه HNIS
20.    تامین وتوزیع نیروی انسانی
21.    گسترش وراه اندازی واحدها
22.    سامانه خدمات سلامت ایرانیان
23.    اعلام نظر در خصوص انتقال و ماموریت نیروها
24.    نظارت برتکمیل پروژه های عمرانی
25.    پیشنهاد احداث ، تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاه ها و خانه های بهداشت
26.    نظارت برانجام تعمیرات واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی
27.    تدوین برنامه ریزی استراتژیک واحد وبرنامه جامع عملیاتی
28.    تهیه وپیگیری قرارداد واحدهای ارائه دهنده خدمات استیجاری
29.    اعلام نظر در خصوص زمینهای کاربری بهداشتی ودرمانی
30.    تشکیل جلسات هماهنگی بامربیان ونمایندگان رابطین بهداشت
31.    بررسی نیازهای آموزشی مربیان رابطان
32.    برگزاری همایش داوطلبان سلامت به منظور قدردانی ازایشان
33.   نظارت برتشکیل وشرکت درکمیته رابطان
34.   انتخاب سالیانه رابط ومربی رابط نمونه
35.   ثبت وارسال گزارش عملکرد داوطلبان سلامت به صورت سه ماهه به معاونت بهداشتی
تاریخ:
1396/08/12
تعداد بازدید:
78
منبع:
Powered by DorsaPortal