رابطین بهداشتی

رابطین بهداشتی
داوطلبان سلامت :
 
بهترین محل آموزش جامعه، مکانی است که مردم در آن حضور دارند . رابطان بهداشت طی زندگی طبیعی و روزمره خود در محله ، در دید و بازدیدهای محلی ، مراسم مذهبی ، مساجد ، انجمن ها ، مدارس و حتی موقع خرید مایحتاج عمومی از فرصت استفاده می کنند و به آموزش مردم می پردازند . رابط بهداشت پس از شناسایی نیازهای محله ، با هماهنگی مربی و مسئولین مرکز بهداشتی درمانی منطقه خود سعی در رفع مشکلات می نمایند.شرح وظایف :
« رابطین پیشروان سلامتی و بهداشت در محلات اند »
 
درصورتی که رابطین بهداشت بصورت فعال با مراکز بهداشتی و درمانی منطقه خود همکاری داشته باشند از خدمات زیر بهره مند می گردند:
- صدور پرونده و کارت شناسایی جهت آنان
- قدردانی از خدمات آنها در مراسم روز جهانی داوطلب با اهدای هدایا و لوح تقدیر.
- شرکت در اردوهای سیاحتی و زیارتی .
- برخورداری از برخی تسهیلات و خدمات بهداشتی درمانی
- توانمندی آنان با شرکت در فعالیتهای هنری ، اجتماعی ، ورزشی و..... ( از طریق تشکیل سازمان‌های غیردولتی )
« رابط بهداشت، همسری خوب، مادری مهربان، دوستی امین، رازدار و قابل اعتماد برای خانواده و افراد محله خویش است. »

1.   کسب آگاهیهای بهداشتی با شرکت مداوم در کلاسهای آموزشی
2.   کسب مهارتهای ارتباطی
3.   انتقال پیامهای بهداشتی به خانوارهای تحت پوشش خود و تشویق و ترغیب آنان برای دریافت مراقبتهای بهداشتی مورد نیاز
4.   برقراری ارتباط بین واحدهای بهداشتی و مردم محله برای برآورد نمودن نیازهای بهداشتی منطقه
5.   جمع آوری اطلاعات جمعیتی و آمارهای مربوط به مرگ، تولد، مهاجرتها و تنظیم خانواده و نیازهای بهداشتی از خانوارهای تحت پوشش خود
6.   جلب مشارکت مردم در حل مشکلات بهداشتی منطقه با همکاری خانوارها ، واحدهای بهداشتی درمانی و ارتباط با سایر ارگانها
7.   فعال نمودن خانوارهای تحت پوشش خود در زمینه بهبود وضعیت محیطی و ارتقای سلامتی محله و همکاری با مسوولین بهداشتی
8.   مشارکت داوطلبانه در فعالیتهای بهداشتی و دست جمعی ( طرحهای محلی و ملی )
تاریخ:
1396/08/12
تعداد بازدید:
81
منبع:
Powered by DorsaPortal