پایش بهداشت محیط بیمارستان

پایش بهداشت محیط بیمارستان

در تاریخ 26 و 25 مهرماه بیمارستانهای علامه بهلول و آیت ا... مدنی بجستان توسط کارشناسان بهداشت محیط وزارت در خصوص وضعیت بهداشت محیط مورد پایش قرار گرفتند لازم به ذکر است طی 2 روز پایش از اکثر بخشها بازدید به عمل آمد. وضعیت نظافت، سیستم جمع آوری پسماندها، سیستم دفع فاضلاب بیمارستانها به دقت مورد بررسی و بازدید قرار گرفت.

 

 

تاریخ:
1396/08/01
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal