جلسه بهداشت کشاورزی روستای کلات

جلسه بهداشت کشاورزی روستای کلات

در مورخه 96/7/23 جلسه آموزشی بهداشت کشاورزی در محل خانه بهداشت روستای کلات برگزار گردید.در این جلسه مطالبی در خصوص آشنایی شاغلین این حرفه با عوامل زیان آور محیط کار وراههای مقابله با آن ارائه گردید ودر نهایت به تعدادی از شاغلین به قید قرعه عینک آفتابی اهدا شد.

\r\n

           keshavarzi kalat1    keshavarzi kalat2   keshavarzi kalat3   keshavarzi kalat4   keshavarzi kalat5

تاریخ:
1396/07/29
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal