برگزاری کارگاه آموزشی سلامت عوامل اجرایی پسماند

برگزاری کارگاه آموزشی سلامت عوامل اجرایی پسماند

پیرو هماهنگی ودعوت قبلی کارگاه آموزشی سلامت عوامل اجرایی پسماند روز دوشنبه مورخه 96/7/17 با حضور کارشناسان محترم بهداشت حرفه ای وبهداشت محیط شاغل در معاونت بهداشت ومراکز سلامت جامعه گناباد وبجستان وکارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع وبیمارستانها وهمچنین نمایندگان شهرداریهای گناباد،بجستان،کاخک وبیدخت ومسئولین شرکتهای خصوصی نظیف کاران شرق گناباد و شکوفه آفرینان بجستان در محل سالن زکریا برگزار گردید. در این جلسه آموزشی مطالبی پیرامون انواع پسماندها،دستورالعمل عوامل اجرایی پسماند،عوامل شیمیایی ، فیزیکی و ارگونومی که عوامل اجرایی پسماند با آن در ارتباط هستند ودر نهایت وسایل حفاظت فردی مرتبط با وظیفه فرد در فرایند جمع آوری پسماند ارائه گردید.

تاریخ:
1396/07/17
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal