راهنمای ارزشیابی کارکنان دانشگاه

راهنمای ارزشیابی کارکنان دانشگاه

با توجه به الكترونيكي شدن فرايند ارزشيابي سالانه و در راستاي اجراي فرآيند ارزشيابي پرسنل دانشگاه در سال 1395 از طريق سامانه الكترونيكي ارزيابي عملكرد كاركنان، راهنماي مربوط به نحوه استفاده از سامانه مذكور و دستورالعمل ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و سازمان هاي وابسته ابلاغي وزارت متبوع از طریق لینک های زیر قابل دریافت مي باشد. لذا ضمن رعايت نكات زير به اطلاع كليه كاركنان مشمول رسانده تا نسبت به ورود اطلاعات مورد نياز اقدام نمايند.

\r\n

1- زمان تعيين شده جهت فرآيند ارزشيابي از تاريخ 96/7/5 لغايت 96/8/10 مي باشد.
 
2-  گروه هدف شامل كليه كاركنان رسمي، پيماني، مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، قرارداد انجام كار معين، مشاغل كارگري، مشمولين قانون كار و پزشك خانواده، كه حداقل شش ماه در سال 95 اشتغال بكار داشته مي باشد.

\r\n

3- راهنماي سامانه و دستورالعمل واقع در این صفحه به دقت مطالعه گردد.
 
4- تكميل فرمهاي ارزشيابي بر عهده شخص مستخدم مي باشد و در اين خصوص واحد كارگزيني مسئوليتي نخواهد داشت.
 
5- در صورت بروز مشكل حين انجام فرآيند ارزشيابي  و به منظور رفع آن با رابط محترم ارزيابي عملكرد واحد مربوط به خود و يا واحد ارزشيابي ستاد دانشگاه داخلي 224 تماس حاصل گردد. ليست رابطين پيوست مي باشد.

\r\n

"ضمنا پرسنلي كه قبلآ فرم ارزشيابي سال 95 خود را به صورت دستي تكميل نمودند مجددا نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه ارزيابي عملكرد اقدام نمايند."

\r\n

دریافت فایل راهنمای نحوه استفاده از سامانه در قالب pdf

\r\n

دریافت فایل دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان در قالب pdf

\r\n

دریافت لیست رابطین ارزیابی عملکرد واحدها

تاریخ:
1396/07/10
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal