چک لیستهای پایش برنامه ملی خودمراقبتی

.
 

 چک لیست پایش عملکرد بهورز  جهت دریافت کلیک کنید   
   چک لیست پایش عملکرد رابط آموزشی  جهت دریافت کلیک کنید 
   چک لیست پایش عملکرد کارشناس مراقب سلامت  جهت دریافت کلیک کنید 
  چک لیست پایش عملکرد کارشناس آموزش مرکز بهداشت شهرستان   جهت دریافت کلیک کنید 
  چک لیست پایش عملکرد کارشناس آموزش معاونت بهداشتی دانشگاه ها جهت دریافت کلیک کنید 
  چک لیست پایش عملکرد سفیر سلامت   جهت دریافت کلیک کنید 
 
تاریخ:
1396/10/18
تعداد بازدید:
168
منبع:
Powered by DorsaPortal