برگزاری جلسه آموزشی ملاحظات ارگونومی کار با رایانه جهت پرسنل شبکه بهداشت ودرمان بجستان

جلسه آموزشی ملاحظات ارگونومی کار با رایانه جهت پرسنل شبکه بهداشت ودرمان بجستان برگزار شد.
در مورخه 27/10/96 به همت همکاران محترم بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت ودرمان بجستان جلسه آموزشی ملاحظات ارگونومی کار با رایانه جهت پرسنل محترم شبکه برگزار گردید.در این جلسه ابتدا آقای مهندس علی اکبری مسئول محترم واحد بهداشت محیط وحرفه ای شبکه بجستان ضمن  خیر مقدم ،اهداف جلسه را مطرح نمودند، سپس سرکار خانم مهندس شعیبی مطالب آموزشی خود را در قالب اقددامات لازم جهت نحوه صحیح کار با کامپیوتر برای همکاران محترم بیان نمودند.
تاریخ:
1396/11/10
تعداد بازدید:
84
منبع:
واحد بهداشت حرفه ای
Powered by DorsaPortal