طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی
نام گروه نام رشته(از ورودی) مقطع لینک دانلود
 گروه پرستاری

پرستاری (دروس تئوری) کارشناسی پیوسته مشاهده
پرستاری (دروس بالینی)  کارشناسی پیوسته مشاهده
پرستاری داخلی-جراحی کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاهده
پرستاری مراقبتهای ویژه  کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاهده
پرستاری سلامت جامعه کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاهده
گروه مامایی مامایی  کارشناسی پیوسته مشاهده
     
گروه فوریت های پزشکی  کاردانی فوریت های پزشکی کاردانی مشاهده
کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی  کارشناسی ناپیوسته مشاهده
تاریخ:
1396/11/16
تعداد بازدید:
79
منبع:
Powered by DorsaPortal