گروه بهداشت محیط-اساتید هیأت علمی
گروه بهداشت محیط-اساتید هیأت علمی
دکتر مجتبی افشارنیا

دکتری مهندسی بهداشت محیط
مدیر گروه - استادیار و عضو هیأت علمی
تلفن تماس :57225027(051) داخلی 217
مشاهده رزومه 
دکترسیدعلی سجادی

دکتری تخصصی بهداشت محیط
دانشیارو عضو هیأت علمی
تلفن تماس : 57225027(051) داخلی 222
مشاهده رزومه
 

 سجادی copy

مهندس حامد بیگلری
کارشناس ارشد بهداشت محیط
مربی و عضو هیأت علمی
تلفن تماس : 57225027(051) داخلی 220
مشاهده رزومه
 حامد بیگلری
مهندس مهدی قاسمی
کارشناس ارشد بهداشت محیط
مربی و عضو هیأت علمی
تلفن تماس : 57225027(051) داخلی 221
مشاهده رزومه
 قاسمی  
 
 مهندس رویا پیروی مینائی
کارشناس ارشد بهداشت محیط
مربی و عضو هیأت علمی
تلفن تماس : 57225027(051) داخلی 203
مشاهده رزومه
 
 دکتر احمد زارعی
دکتری بهداشت محیط
استادیار و عضو هیات علمی
تلفن تماس : 051-57225017 داخلی 205
 
تاریخ:
1396/12/05
تعداد بازدید:
660
منبع:
Powered by DorsaPortal